Czy władze samorządowe mogą – odmówić organizacji wyborów?

Hubert Izdebski / Fundacja im. Stefana Batorego W każdej z trzech podstawowych samorządowych ustaw ustrojowych – o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa – znajduje się przepis wskazujący na możliwość ustawowego nałożenia odpowiednio na gminę, powiat i samorząd województwa zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów Więcej…

Donald Tusk: Wiem, że wybory się nie odbędą, ale zło dzieje się już na naszych oczach

Donald Tusk o wyborach prezydenckich: Władza, zamiast budować zaufanie, rujnuje je – Wiem, że te wybory po prostu się nie odbędą. Nie dojdzie do nich, bo nikt nie będzie namawiał ludzi, by głosowali, narażając jednocześnie swoje życie i zdrowie – powiedział były premier Donald Tusk w trakcie wideorozmowy z Radosławem Sikorski. Więcej…

Apel do Rady Ministrów RP o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Mamy do czynienia z odmianą klęski żywiołowej w postaci katastrofy naturalnej w rozumieniu art. 232 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Spełnienie tych przesłanek powinno skutkować wprowadzeniem konstytucyjnie umocowanego stanu klęski żywiołowej – czytamy w apelu środowisk demokratycznych do rządu. Apel do Więcej…