Przykład pisma do Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta

[Znajdź adres swojego urzędu gminy/miasta]

imię i nazwisko wójta/burmistrza/prezydenta miasta

Szanowny Panie/Szanowna Pani

10 maja br. mają odbyć się wybory prezydenckie. Mając na względzie aktualną sytuację w Polsce i wprowadzony stan epidemii pojawiają się obawy, co do możliwości bezpiecznego przeprowadzenia całego procesu wyborczego.

Procedura wyborcza w dużej mierze spoczywa na władzach samorządowych: przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie spisów i rejestrów wyborców, przygotowanie członków obwodowych komisji do pracy.

Z tego powodu kieruję do Pana/Pani zapytanie, czy władze samorządowe są w stanie w bezpieczny dla wszystkich obywateli sposób przeprowadzić wybory:

1. Jaka liczba osób (członków obwodowych komisji, pracowników urzędu, operatorów informatycznych i innych) musi być zaangażowana do przeprowadzenia wyborów prezydenckich?

2. Jaka jest liczba osób uprawnionych do głosowania na terenie gminy?

3. Czy w obecnej sytuacji epidemii wszystkie potrzebne lokale, mogą być udostępnione na lokale wyborcze?

4. Jak do pracy w komisjach przygotowani zostaną ich członkowie?

5. Jak wygląda kalendarz czynności przygotowawczych do wyborów, które działania są zagrożone, które w sytuacji epidemii nie mogą być realizowane?

6. Czy gmina otrzymała środki finansowe, służące zapewnieniu bezpieczeństwa członkom obwodowych komisji wyborczych?

7. Czy gmina otrzymała wytyczne dotyczące bezpieczeństwa członków komisji wyborczych i wyborców?

8. Jakie zagrożenia dostrzega Pan/Pani w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja br.?

9. Czy biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdaniem Pana/Pani możliwe jest przeprowadzenie wyborów w terminie 10 maja br. ze wszystkimi czynnościami przygotowawczymi z zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników, członków obwodowych komisji wyborczych i wyborców?

Proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

/podpis/