Skontaktuj się z posłem lub senatorem

[miejscowość, data]

Oto wzór listu/maila do posła/senatora RP, dzięki któremu możemy jako obywatele wywrzeć presję na naszych polityków, aby nie doszło do wyborów prezydenckich w zaplanowanych terminach na 10. i 24.05.2020.

Można, a nawet warto, zwracać się do wielu posłów/senatorów, nie tylko z własnego okręgu wyborczego czy z opcji politycznej, która jest nam bliska.

Proszę skorzystać z tego wzoru listu/maila, odpowiednio zmieniając lub dodając własne słowa, i odpowiednio dopasowając („Pani Posłanko” , „Panie Senatorze”, „oraz jako wyborca z Pani/Pana okręgu wyborczego”).

Możemy kierować ten list również jako wpis lub komentarz na Facebooku – wchodząc na stronę lub profil danego polityka (link do FB klikając na nazwisko w tabelce).

List oczywiście może też służyć jako przykład, jeśli zechcą Państwo osobiście zadzwonić do posła/senatora na wskazany numer telefonu.

Proszę list/mail koniecznie podpisać, dobrze jest też dodać miejscowość, by poseł/senator wiedział, że jesteśmy z jego/jej okręgu wyborczego.

Lista kontaktowa do posłów

Lista kontaktowa do senatorów

 

[imię, nazwisko, miejscowość, data]

 

Szanowna Pani Posłanko! /

Szanowny Panie Pośle! /

Szanowna Pani Senator! /

Szanowny Panie Senatorze!

Piszę do Pani/Pana jako obywatel(ka) naszej wspólnej Ojczyzny [oraz jako wyborca z Pani/Pana okręgu wyborczego].

Uważam, że obecna sytuacja w naszym kraju, zarówno z uwagi na panującą epidemię, jak i gospodarcza i polityczna, wymaga zdecydowanych działań.

Nakazuje nam to nie tylko troska o zdrowie i życie naszych najbliższych, ale również troska o zachowania standardów prawa i Konstytucji.

Zwracam się więc do Pani/Pana, jako reprezentantkę / reprezentanta nas obywateli w polskim parlamencie i domagam się wszelkich możliwych działań aby:

– wprowadzić wreszcie zapisany w Konstytucji RP stan klęski żywiołowej

– nie pozwolić na wybory prezydenckie w zaplanowanych dotychczas terminach 10. i 24. maja 2020

– uniemożliwić wszelkie zmiany w kodeksie wyborczym i Konstytucji w okresie przedwyborczym

Proszę o zastosowanie nacisku na przywództwo Pani/Pana partii i klubu parlamentarnego, jak i na innych posłów i senatorów.

Proszę o wpływ na władze samorządowe w Pani/Pana okręgu wyborczym, aby zadeklarowały, że nie są w stanie przeprowadzić wyborów. Jednocześnie proszę o wsparcie dla wszystkich tych samorządowców, którzy takie deklaracje już ogłosili.

Jestem demokratką/demokratą, i zależy mi na normalnych, wolnych i demokratycznych wyborach prezydenckich, co w obecnej sytuacji w kraju jest kompletnie niemożliwe – to chyba jasne dla każdego z nas. Teraz, gdy najbardziej liczy się zdrowie nas Polaków, nie wolno nam również zapominać o podstawowych wartościach demokratycznego państwa.

Z poważaniem

[imię, nazwisko]