Stanowisko prezydium Polskiej Akademii Nauk

Opublikowane przez M w dniu

„Uważamy, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminach wynikających z kalendarza przyjętego przed rozwojem epidemii jest niemożliwe” – napisano w stanowisku prezydium PAN, podpisanym przez prezesa Akademii prof. Jerzego Duszyńskiego, dotyczącym terminu wyborów prezydenckich. Opublikowano je w czwartek na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Sejm w poniedziałek wieczorem uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Trafiła ona teraz do Senatu, który na zajęcie stanowiska ma 30 dni.

Prezydium PAN zaapelowało o wypracowanie – zgodne z normami Konstytucji RP – takiego rozwiązania dotyczącego wyborów prezydenckich, które w przyszłości stanie się – jak napisano – „świadectwem troski, rzetelności, uczciwości i roztropnego działania przedstawicieli władz publicznych”, a nie ich „nieodpowiedzialności, kunktatorstwa i zaślepienia w momencie tak ważnej próby”.

„Wzywamy – w imieniu wszystkich środowisk naukowych, które reprezentujemy i odwołując się do opinii czołowych autorytetów naukowych – do poszanowania najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład” – podkreśliło w swoim stanowisku prezydium PAN.

Czytaj całość>

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/

fot. wikicommons Tilman 2007

Kategorie: aktualności